محل برگزاری مسابقات صفحه آغازین
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
مسابقات فوتسال جام انفورماتیک

جدول زمان‌بندی مسابقات فوتسال جام انفورماتیک در سال ۱۳٩۴

مطابق مراسم قرعه‌کشی انجام شد در جلسه مورخ دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳٩۴ که با حضور نمایندگان شرکت‌های حاضر در مسابقات برگزار شد، جدول برگزاری مسابقات‌ با حضور تیم‌های شرکت کننده مطیق جدول زیر اعلام گردید:

 

دریافت فایل برنامه زمانبندی مسابقات فوتسال انفورماتیک

برای دریافت برنامه مسابقات فوتسال انفورماتیک در قالب سند PDF می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید. لطفا در نظر داشته باشید به علت تغییرات احتمالی در فهرست تیم‌های شرکت کننده و یا زمان برگزاری مسابقات، به آخرین تاریخ و زمان ویرایش و برورسانی فایل در گوشه پایین چپ آن توجه فرمایید.

دریافت برنامه زمانبندی برگزاری مسابقات فوتسال جام انفورماتیک

 

 

دور مقدماتی - هفته اول - جمعه - ۲۷ شهریور

بازی گروه تیم یک تیم دو ساعت
۱ A مجتمع کامپیوتر پایتخت خدمات انفورماتیک ۹:۳۰
۲   خدمات انفورماتیک راهبر فناپ ب ۱۰:۱۵
۳ B مهندسی سیستم یاس ارغوانی چارگون ۱۱:۰۰
۴   امن افزار گستر شریف الف اتیک پارس ۱۱:۴۵
۵ C همکاران سیستم صمیم رایانه ۱۲:۳۰
۶   صنایع ماشین‌های اداری ایران فناوری اطلاعات و ارتباطات کاریان ۱۳:۱۵
۷ D شاتل آزاد نت رسانه ۱۴:۳۰
۸   گروه دوران داده پردازی ایران ۱۵:۱۵
۹ E سفیر آبی آرام امن افزار گستر شریف ب ۱۶:۰۰
۱۰   پارس آتنا دژ گسترش فناوری‌های نوین کشاورز ۱۶:۴۵
۱۱ F فناپ الف سازگار ارقام ۱۷:۳۰
۱۲   کارت اعتباری ایران کیش خدمات آواژنگ ۱۸:۱۵

بازگشت به ابتدای فهرست

 

دور مقدماتی - هفته دوم - پنجشنبه - ۲ مهر

بازی گروه تیم یک تیم دو ساعت
۱۳ D آزاد نت رسانه آریا همراه سامانه ۹:۳۰
۱۴   شاتل گروه دوران ۱۰:۱۵
۱۵ E امن افزار گستر شریف ب پردازش موازی سامان ۱۱:۰۰
۱۶   سفیر آبی آرام پارس آتنا دژ ۱۱:۴۵
۱۷ F دبیرخانه سازمان آلیاسیس ۱۲:۳۰
۱۸   کارت اعتباری ایران کیش فناپ الف ۱۳:۱۵
۱۹   سازگار ارقام خدمات آواژنگ ۱۴:۰۰
۲۰ A خدمات انفورماتیک کمیسیون آموزش و پژوهش ۱۴:۴۵
۲۱   مجتمع کامپیوتر پایتخت خدمات انفورماتیک راهبر ۱۵:۳۰
۲۲ B چارگون تجارت الکترونیکی فردا ۱۶:۱۵
۲۳   مهندسی سیستم یاس ارغوانی امن افزار گستر شریف الف ۱۷:۰۰
۲۴ C صمیم رایانه ایران رهجو ۱۷:۴۵
۲۵   همکاران سیستم صنایع ماشینهای اداری ایران ۱۸:۳۰

بازگشت به ابتدای فهرست

 

دور مقدماتی - هفته دوم - جمعه - ۳ مهر

بازی گروه تیم یک تیم دو ساعت
۲۶ F دبیرخانه سازمان خدمات آواژنگ ۸:۴۵
۲۷   سازگار ارقام کارت اعتباری ایران کیش ۹:۳۰
۲۸   فناپ الف آلیاسیس ۱۰:۱۵
۲۹ E امن افزار گستر شریف ب گسترش فناوریهای نوین کشاورز ۱۱:۰۰
۳۰   سفیر آبی آرام پردازش موازی سامان ۱۱:۴۵
۳۱ D آزاد نت رسانه داده پردازی ایران ۱۲:۳۰
۳۲   شاتل آریا همراه سامانه ۱۳:۱۵
۳۳ C صمیم رایانه فناوری اطلاعات و ارتباطات کاریان ۱۴:۳۰
۳۴   همکاران سیستم ایران رهجو ۱۵:۱۵
۳۵ B چارگون اتیک پارس ۱۶:۰۰
۳۶   مهندسی سیستم یاس ارغوانی تجارت الکترونیکی ارتباط فردا ۱۶:۴۵
۳۷ A خدمات انفورماتیک فناپ ب ۱۷:۳۰
۳۸   مجتمع کامپیوتر پایتخت کمیسیون آموزش و پژوهش ۱۸:۱۵

بازگشت به ابتدای فهرست

 

دور مقدماتی - هفته سوم - جمعه - ۱۰ مهر

بازی گروه تیم یک تیم دو ساعت
۳۹ C صنایع ماشینهای اداری ایران ایران رهجو ۹:۳۰
۴۰   همکاران سیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات کاریان ۱۰:۱۵
۴۱ B امن افزار گستر شریف الف تجارت الکترونیکی ارتباط فرد ۱۱:۰۰
۴۲   مهندسی سیستم یاس ارغوانی اتیک پارس ۱۱:۴۵
۴۳ A خدمات انفورماتیک راهبر کمیسیون آموزش و پژوهش ۱۲:۳۰
۴۴   مجتمع کامپیوتر پایتخت فناپ ب ۱۳:۱۵
۴۵ F فناپ الف آلیاسیس ۱۴:۰۰
۴۶   کارت اعتباری ایران کیش سازگار ارقام ۱۴:۴۵
۴۷   دبیرخانه سازمان خدمات آواژنگ ۱۵:۳۰
۴۸ E پارس آتنا دژ پردازش موازی سامان ۱۶:۱۵
۴۹   سفیر آبی آرام گسترش فناوری‌های نوین کشاورز ۱۷:۰۰
۵۰ D گروه دوران آریا همراه سامانه ۱۷:۴۵
۵۱   شاتل داده پردازی ایران ۱۸:۳۰

بازگشت به ابتدای فهرست

 

دور مقدماتی - هفته چهارم - پنجشنبه - ۱۶ مهر

بازی گروه تیم یک تیم دو ساعت
۵۲ F آلیاسیس خدمات آواژنگ ۱۰:۰۰
۵۳   دبیرخانه سازمان فناپ الف ۱۰:۴۵

بازگشت به ابتدای فهرست

 

دور مقدماتی - هفته چهارم - جمعه - ۱۷ مهر

بازی گروه تیم یک تیم دو ساعت
۵۴ B اتیک پارس تجارت الکترونیکی ارتباط فردا ۹:۳۰
۵۵   چارگون امن افزار گستر شریف الف ۱۰:۱۵
۵۶ A فناپ ب کمیسیون آموزش و پژوهش ۱۱:۰۰
۵۷   خدمات انفورماتیک خدمات انفورماتیک راهبر ۱۱:۴۵
۵۸ C فناوری اطلاعات و ارتباطات کاریان ایران رهجو ۱۲:۳۰
۵۹   صمیم رایانه صنایع ماشین‌های اداری ایران ۱۳:۱۵
۶۰ D داده پردازی ایران آریا همراه سامانه ۱۴:۳۰
۶۱   آزاد نت رسانه گروه دوران ۱۵:۱۵
۶۲ F سازگار ارقام آلیاسیس ۱۶:۰۰
۶۳   دبیرخانه سازمان کارت اعتباری ایران کیش ۱۶:۴۵
۶۴ E گسترش فناوری‌های نوین کشاورز پردازش موازی سامان ۱۷:۳۰
۶۵   امن افزار گستر شریف ب پارس آتنا دژ ۱۸:۱۵

بازگشت به ابتدای فهرست

 

دور یک هشتم نهایی - هفته پنجم - جمعه - ۲۴ مهر

بازی تیم یک تیم دو ساعت
۶۶ اول گروه A دوم گروه B ۱۰:۰۰
۶۷ اول گروه C برگزیده تیم سوم به قید قرعه ۱۰:۴۵
۶۸ دوم گروه D دوم گروه E ۱۱:۳۰
۶۹ اول گروه F برگزیده تیم سوم به قید قرعه ۱۲:۱۵
۷۰ اول گروه B دوم گروه A ۱۳:۳۰
۷۱ اول گروه D برگزیده تیم سوم به قید قرعه ۱۴:۱۵
۷۲ دوم گروه C دوم گروه F ۱۵:۰۰
۷۳ اول گروه E برگزیده تیم سوم به قید قرعه ۱۵:۴۵

 

نکته: از گروه‌های اول تا پنجم، دو تیم برتر گروه ها، و از گروه ششم سه تیم برتر گروه به علاوه سه تیم برتر سوم گروه‌های اول تا پنجم (جمعاً شانزده تیم) به مرحله دوم مسابقات صعود می‌کنند. مرحله دوم مسابقات تا پایان مسابقات به صورت حذفی برگزار میگردد. قرعه کشی چهار تیم برتر سوم گروه‌ها در جلسه‌ای با حضور نمایندگان شانزده تیم راه یافته به مرحله یک هشتم نهایی پس از پایان مرحله مقدماتی انجام خواهد شد.

 

بازگشت به ابتدای فهرست

 

دور یک چهارم نهایی - هفته ششم - پنجشنبه - ۷ آبان

بازی تیم یک تیم دو ساعت
۷۴ برنده بازی ۶۷ برنده بازی ۶۸ ۱۰:۰۰
۷۵ برنده بازی ۶۵ برنده بازی ۶۶ ۱۰:۴۵
۷۶ برنده بازی ۶۳ برنده بازی ۶۴ ۱۱:۳۰
۷۷ برنده بازی ۶۱ برنده بازی ۶۲ ۱۲:۱۵

بازگشت به ابتدای فهرست

 

دور نیمه نهایی - هفته ششم - جمعه - ۸ آبان

بازی تیم یک تیم دو ساعت
۷۸ برنده بازی ۶۹ برنده بازی ۷۰ ۱۰:۰۰
۷۹ برنده بازی ۷۱ برنده بازی ۷۲ ۱۱:۰۰

بازگشت به ابتدای فهرست

 

دور نهایی - هفته هفتم - جمعه - ۱۵ آبان

بازی تیم یک تیم دو ساعت
۸۰ بازنده بازی ۷۳ با بازنده بازی ۷۴ (رده بندی) ?
۸۱ برنده بازی ۷۳ با برنده بازی ۷۴ (فینال) ?

بازگشت به ابتدای فهرست

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
 
نتایج دور مقدماتی - پنجشنبه ۱۶ مهر
آلیاسیس
1 - 2
بازی ۵۲
خدمات آواژنگ
دبیرخانه سازمان
2 - 5
بازی ۵۳
فناپ الف
نتایج دور مقدماتی - جمعه - ۱۷ مهر
اتیک پارس
-
بازی ۵۴
تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
چارگون
-
بازی ۵۵
امن افزار گستر شریف الف
فناپ ب
-
بازی ۵۶
کمیسیون آموزش و پژوهش
خدمات انفورماتیک
-
بازی ۵۷
خدمات انفورماتیک راهبر
فناوری اطلاعات و ارتباطات کاریان
-
بازی ۵۸
ایران رهجو
صمیم رایانه
-
بازی ۵۹
صنایع ماشین‌های اداری ایران
داده پردازی ایران
-
بازی ۶۰
آریا همراه سامانه
آزاد نت رسانه
-
بازی ۶۱
گروه دوران
سازگار ارقام
-
بازی ۶۲
آلیاسیس
دبیرخانه سازمان
-
بازی ۶۳
کارت اعتباری ایران کیش
گسترش فناوری‌های نوین کشاورز
-
بازی ۶۴
پردازش موازی سامان
امن افزار گستر شریف ب
-
بازی ۶۵
پارس آتنا دژ
نشان حامیان

مشاهده فهرست حامیان
مسابقات فوتسال جام انفورماتیک

 

 
  تیم‌های حاضر  |  جدول گروه‌بندی  |  نتایج مسابقات  |  جدول زمان‌بندی  |  مجموعه تصاویر  |  اخبار
 
 

 

Powered and development by Adamak.net

http://www.adamak.net 

 
Instagram
 
Google Analytics Alternative