محل برگزاری مسابقات صفحه آغازین
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
مسابقات فوتسال جام انفورماتیک

جدول نتایج تیم‌ها در هر گروه از مسابقات فوتسال جام انفورماتیک ۱۳٩۴

مطابق مراسم قرعه‌کشی انجام شد در جلسه مورخ دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳٩۴ که با حضور نمایندگان شرکت‌های حاضر در مسابقات برگزار شد، هر یک از تیم‌های شرکت کننده در گروه‌هایی طبقه‌بندی شدند که نتایج بازی هر تیم از آنها در زیر عنوان شده است.

جدول زمان‌بندی بازی هر یک از تیم‌ها در صفحه جدول زمانبندی قابل مشاهده است.

در مجموع تیم‌ها در ۶ گروه دسته‌بندی شده‌اند که عبارتند از:

برای مشاهده امتیازت هر تیم به صفحه جدول گروه‌بندی مراجعه فرمایید.

 


دریافت فایل جدول نتایج و گروهبندی مسابقات فوتسال انفورماتیک

برای دریافت جدول گروهبندی مسابقات فوتسال انفورماتیک در قالب سند PDF می‌توانید از لینک زیر استفاده نمایید. لطفا در نظر داشته باشید به علت تغییرات احتمالی در فهرست تیم‌های شرکت کننده و یا زمان برگزاری مسابقات، به آخرین تاریخ و زمان ویرایش و برورسانی فایل در گوشه پایین چپ آن توجه فرمایید.

دریافت جدول نتایج و گروهبندی برگزاری مسابقات فوتسال جام انفورماتیک

 

 

 

 

نتایج تیم‌های گروه A

بازی تاریخ تیم یک نتایج تیم دو
۱ ۲۷ شهریور مجتمع کامپیوتر پایتخت 0-2 خدمات انفورماتیک
۲   خدمات انفورماتیک راهبر 0-1 فناپ ب
۲۰ ۲ مهر خدمات انفورماتیک 1-10 کمیسیون آموزش و پژوهش
۲۱   مجتمع کامپیوتر پایتخت 2-2 خدمات انفورماتیک راهبر
۳۷ ۳ مهر خدمات انفورماتیک 4-1 فناپ ب
۳۸   مجتمع کامپیوتر پایتخت 1-11 کمیسیون آموزش و پژوهش
۴۳ ۱۰ مهر خدمات انفورماتیک راهبر 3-10 کمیسیون آموزش و پژوهش
۴۴   مجتمع کامپیوتر پایتخت 1-4 فناپ ب
۵۶ ۱۷ مهر فناپ ب   کمیسیون آموزش و پژوهش
۵۷   خدمات انفورماتیک   خدمات انفورماتیک راهبر

بازگشت به ابتدای فهرست

 

 

نتایج تیم‌های گروه B

بازی تاریخ تیم یک نتایج تیم دو
۳ ۲۷ شهریور مهندسی سیستم یاس ارغوانی 1-6 چارگون
۴   امن افزار گستر شریف الف 6-1 اتیک پارس
۲۲ ۲ مهر چارگون 1-0 تجارت الکترونیکی فردا
۲۳   مهندسی سیستم یاس ارغوانی 1-6 امن افزار گستر شریف الف
۳۵ ۳ مهر چارگون 5-3 اتیک پارس
۳۶   مهندسی سیستم یاس ارغوانی 3-3 تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
۴۱ ۱۰ مهر امن افزار گستر شریف الف 4-1 تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
۴۲   مهندسی سیستم یاس ارغوانی 0-5 اتیک پارس
۵۴ ۱۷ مهر اتیک پارس   تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
۵۵   چارگون   امن افزار گستر شریف الف

بازگشت به ابتدای فهرست

 

 

نتایج تیم‌های گروه C

بازی تاریخ تیم یک نتایج تیم دو
۵ ۲۷ شهریور همکاران سیستم 0-5 صمیم رایانه
۶   صنایع ماشین‌های اداری ایران 1-3 فناوری اطلاعات و ارتباطات کاریان
۲۴ ۲ مهر صمیم رایانه 4-1 ایران رهجو
۲۵   همکاران سیستم 4-3 صنایع ماشینهای اداری ایران
۳۳ ۳ مهر صمیم رایانه 5-4 فناوری اطلاعات و ارتباطات کاریان
۳۴   همکاران سیستم 3-3 ایران رهجو
۳۹ ۱۰ مهر صنایع ماشینهای اداری ایران 0-1 ایران رهجو
۴۰   همکاران سیستم 0-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات کاریان
۵۸ ۱۷ مهر فناوری اطلاعات و ارتباطات
کاریان
  ایران رهجو
۵۹   صمیم رایانه   صنایع ماشینهای اداری ایران

بازگشت به ابتدای فهرست

 

 

نتایج تیم‌های گروه D

بازی تاریخ تیم یک نتایج تیم دو
۷ ۲۷ شهریور شاتل 0-7 آزاد نت رسانه
۸   گروه دوران 2-0 داده پردازی ایران
۱۳ ۲ مهر آزاد نت رسانه 6-0 آریا همراه سامانه
۱۴   شاتل 2-4 گروه دوران
۳۱ ۳ مهر شاتل 4-2 آریا همراه سامانه
۳۲   فناپ الف 0-6 آواژنگ
۵۰ ۱۰ مهر گروه دوران 3-1 آریا همراه سامانه
۵۱   شاتل 2-3 داده پردازی ایران
۶۰ ۱۷ مهر داده پردازی ایران   آریا همراه سامانه
۶۱   آزاد نت رسانه   گروه دوران

بازگشت به ابتدای فهرست

 

 

نتایج تیم‌های گروه E

بازی تاریخ تیم یک نتایج تیم دو
۹ ۲۷ شهریور سفیر آبی آرام 3-5 امن افزار گستر شریف ب
۱۰   پارس آتنا دژ 9-0 گسترش فناوری‌های نوین کشاورز
۱۵ ۲ مهر امن افزار گستر شریف ب 2-0 پردازش موازی سامان
۱۶   سفیر آبی آرام 0-7 پارس آتنا دژ
۲۹ ۳ مهر سفیر آبی آرام 1-4 پردازش موازی سامان
۳۰   آزاد نت رسانه 3-0 داده پردازی ایران
۴۸ ۱۰ مهر پارس آتنا دژ 8-0 پردازش موازی سامان
۴۹   سفیر آبی آرام 1-2 گسترش فناوریهای نوین کشاورز
۶۴ ۱۷ مهر گسترش فناوریهای نوین کشاورز   پردازش موازی سامان
۶۵   امن افزار گستر شریف ب   پارس آتنا دژ

بازگشت به ابتدای فهرست

 

 

نتایج تیم‌های گروه F

بازی تاریخ تیم یک نتایج تیم دو
۱۱ ۲۷ شهریور فناپ الف 0-3 سازگار ارقام
۱۲   کارت اعتباری ایران کیش 2-8 خدمات آواژنگ
۱۷ ۲ مهر دبیرخانه سازمان 1-9 آلیاسیس
۱۸   کارت اعتباری ایران کیش 2-2 فناپ الف
۱۹   سازگار ارقام 0-0 خدمات آواژنگ
۲۶ ۳ مهر سازگار ارقام 2-3 دبیرخانه سازمان
۲۷   ایران کیش 0-11 آلیاسیس
۲۸   امن افراز گستر شریف 2-2 گسترش فناوری نوین
۴۵ ۱۰ مهر فناپ الف 0-9 آلیاسیس
۴۶   کارت اعتباری ایران کیش 2-10 سازگار ارقام
۴۷   دبیرخانه سازمان 0-2 خدمات آواژنگ
۵۲ ۱۶ مهر آلیاسیس 1-2 خدمات آواژنگ
۵۳   دبیرخانه سازمان 2-5 فناپ الف

بازگشت به ابتدای فهرست

 

 

نتایج دور یک هشتم نهایی

بازی تاریخ تیم یک نتایج تیم دو
۶۶ ۲۴ مهر اول گروه A   دوم گروه B
۶۷ ۲۴ مهر اول گروه C   اولین تیم سوم به قید قرعه
۶۸ ۲۴ مهر دوم گروه D   دوم گروه E
۶۹ ۲۴ مهر اول گروه F   دومین تیم سوم به قید قرعه
۷۰ ۲۴ مهر اول گروه B   دوم گروه A
۷۱ ۲۴ مهر اول گروه D   سومین تیم سوم به قید قرعه
۷۲ ۲۴ مهر دوم گروه C   دوم گروه F
۷۳ ۲۴ مهر اول گروه E   چهارمین تیم سوم به قید قرعه

بازگشت به ابتدای فهرست

 

نتایج دور یک چهارم نهایی

بازی تاریخ تیم یک نتایج تیم دو
۷۴ ۷ آبان برنده بازی ۷۲   برنده بازی ۷۳
۷۵ ۷ آبان برنده بازی ۷۰   برنده بازی ۷۱
۷۶ ۷ آبان برنده بازی ۶۸   برنده بازی ۶۹
۷۷ ۷ آبان برنده بازی ۶۶   برنده بازی ۶۷

بازگشت به ابتدای فهرست

 

نتایج دور نیمه نهایی

بازی تاریخ تیم یک نتایج تیم دو
۷۸ ۸ آبان برنده بازی ۷۴   برنده بازی ۷۵
۷۹ ۸ آبان برنده بازی ۷۶   برنده بازی ۷۷

بازگشت به ابتدای فهرست

 

نتایج دور نهایی

بازی تاریخ تیم یک نتایج تیم دو
۸۰ ۱۵ آبان بازنده بازی ۷۸   با بازنده بازی ۷۹ (رده بندی)
۸۱ ۱۵ آبان برنده بازی ۷۸   با برنده بازی ۷۹ (فینال)

بازگشت به ابتدای فهرست

 

 

 

 

 

 

 


 

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
 
نتایج دور مقدماتی - پنجشنبه ۱۶ مهر
آلیاسیس
1 - 2
بازی ۵۲
خدمات آواژنگ
دبیرخانه سازمان
2 - 5
بازی ۵۳
فناپ الف
نتایج دور مقدماتی - جمعه - ۱۷ مهر
اتیک پارس
-
بازی ۵۴
تجارت الکترونیکی ارتباط فردا
چارگون
-
بازی ۵۵
امن افزار گستر شریف الف
فناپ ب
-
بازی ۵۶
کمیسیون آموزش و پژوهش
خدمات انفورماتیک
-
بازی ۵۷
خدمات انفورماتیک راهبر
فناوری اطلاعات و ارتباطات کاریان
-
بازی ۵۸
ایران رهجو
صمیم رایانه
-
بازی ۵۹
صنایع ماشین‌های اداری ایران
داده پردازی ایران
-
بازی ۶۰
آریا همراه سامانه
آزاد نت رسانه
-
بازی ۶۱
گروه دوران
سازگار ارقام
-
بازی ۶۲
آلیاسیس
دبیرخانه سازمان
-
بازی ۶۳
کارت اعتباری ایران کیش
گسترش فناوری‌های نوین کشاورز
-
بازی ۶۴
پردازش موازی سامان
امن افزار گستر شریف ب
-
بازی ۶۵
پارس آتنا دژ
نشان حامیان

مشاهده فهرست حامیان
مسابقات فوتسال جام انفورماتیک

  بازدیدهای این صفحه: 1344 بار

 

  تیم‌های حاضر  |  جدول گروه‌بندی  |  نتایج مسابقات  |  جدول زمان‌بندی  |  مجموعه تصاویر  |  اخبار 
 
 

 

Powered and development by Adamak.net

http://www.adamak.net 

 
Instagram
 
Google Analytics Alternative